#5: Mock-up & brugertests

Efter at have udforsket projektets location og dets interaktionspotentiale, valgte vi at lave en videreudvikling af konceptet. Vi indså gennem vurderingen af lokationens interaktionspotentiale, at vores hidtidige designkoncept var for idealistisk og værdibaseret. Vores projekt krævede en holdningsændring hos aarhusianerne, idet konceptet er baseret på en velvillighed til at opsøge interaktion i det urbane rum. Ud fra tidligere tests viste det sig, at denne velvillighed ikke var til stede. Vi valgte derfor at ændre vores koncept radikalt.

Det nye koncept fokuserede på, at digitalisere vores tidligere koncept. Vi anså det for at være lettere at skabe kontakt mellem lokale og turister digitalt. Dette bygger blandt andet Sherry Turkles forskning, der viser, at mange unge foretrækker digital interaktion fremfor fysisk (Turkle 2011 s. 185-190). På den måde beholdte vi de grundlæggende værdier i interaktionsdesignet, men ændrede til gengæld de fysiske rammer omkring konceptet. I samme session fandt vi et navn til konceptet: EnlightenAarhus. Navnet er i tråd med Aarhus Kommunes brandingstrategi hvor navnet Aarhus indgår.

enlighten us

EnlightenAarhus

Vi videreudviklede konceptet på baggrund af tidligere design insights. Vi gik  fra en LED-facade i det urbane rum til en interaktionsplatform i en privat sfære. Den private sfære opstår ved, at brugeren træder ind i en kuppel der er formet som en pære. Båsen ligner en pære, for at skabe en association til EnlightenAarhus. For at aktivere systemet, skal brugere hive i en snor ligesom ved gamle lamper. Samtidig lyser pæren op når brugeren tænder den, og bygger derved videre på analogien om at blive oplyst og få en god idé. At brugerne skal trække i en snor for at tænde systemet, giver installationen et tangible element, som gør brugssituationen sjov og skaber nysgerrighed. Inde i pæren kan brugere, via en digital interaktions-platform bygget op omkring Twitter, blive inspireret til oplevelser i Aarhus. Tanken er at relationen mellem turister og lokale nemt kan opstå gennem anbefalinger af oplevelser i Aarhus under hashtagget #EnlightenAarhus.  Derudover har brugerne mulighed for at tage anbefalinger med på deres videre færd i byen. Dette kan de ved at printe det valgte tweet, samt en vejvisning ud på bon-lignende papir (inspireret af Bergs CLOUD printer).

Enlighten Aarhus er bygget op omkring Twitter, hvilket gør det nemt for både lokale og turister at dele oplevelser. Twitter oplever kraftig vækst Danmark, hvorfor det forventes at forbedre konceptets brugspotentiale (http://atcore.dk/blog/infographic-danske-brugere-pa-twitter/). Vores egne empiriske studier viser, at der på Twitter er en velvillighed til at hjælpe hinanden og besvare fremmede menneskers spørgsmål. Hashtagget #twitterhjerne er et eksempel herpå. Her kan twitterbrugere skrive deres spørgsmål, hvorefter andre danske twitterbrugere interagerer med personen der stiller spørgsmålet.

Argumenterne for at give brugerne mulighed for en privat sfære er, at forskningen omkring display blindness (Foth & Seeburger 2012, s. 531). Samtidig ville vi gennem denne konstruktion mindske den performance, som interaktion i det offentlige rum kan medføre. (Dalsgaard og Kofoed 2008 s. 3-5). Desuden forventer vi, at installationens konstruktion og udseende vil vække folks opmærksomhed og give dem lyst til at bruge den.

Skærmbillede 2013-01-02 kl. 11.29.21

(klik for større billede)

I praksis startede vi ud med at teste konceptet ved at udarbejde en simpel mock-up af interfacet i karton. Denne testede vi i et privat rum, bygget op af flytbare whiteboards. Efter selv at have testet oplevelsen af vores mock-up, besluttede vi at teste det på potentielle brugere. De indledende interface-brugertests foretog vi i Nygaards kælder, eftersom ville vi sikre os, at interfacet fungerede inden vi bragte det ned på vores location.

Ved den første runde interface-test, blev det hurtigt tydeligt for os, at vi manglede nogle basale tilpasninger for at brugerne forstod vores koncept. De vigtigste design insights ved denne brugertest var, at konceptet manglede forklarende tekst om brugerfladens muligheder, en tilbage-knap, samt en tydeligere svarknap. Derudover indtænkte vi muligheden for at turisterne kunne stille sprøgsmål via EnlightenAarhus platformen. Disse elementer udarbejdede vi til den efterfølgende test. Vi var tidligere fokuserede på et tekstfrit interface, men dette viste sig ikke at fungere i praksis. I udviklingen af interfacet har vi brugt principperne fra Normann omkring affordances, mapping og feedback  (Normann, 1990, s. 4-9).

Ved anden omgang brugertest blev det tydeligt, at forbedringerne havde positivt indvirke på brugernes interaktion med mock-up’en. Det viste sig dog, at der stadig var plads til forbedringer. Brugerne ville blandt andet gerne have muligheden for, at se hvor mange anbefalinger en oplevelse havde, for at kunne verificere oplevelsens værdi. Derudover havde brugerne, i denne brugertest, stadig svært ved forestille sig interfacets anvendelsesmuligheder. Et problem der, blandt andet, omtales i næste portfoliopost.

Design insights: brugertests som designværktøj

Vores mock-up tests af interfacet har været af essentiel betydning for vores designkoncept, da brugerne har stået med konceptet i hænderne. Dette gav os mulighed for at vurdere interfacet brugbarhed og eventuelle mangler. Den fysiske præsentation af interfacet gav brugerne mulighed for at forstå konceptet og foreslå forbedringer. Der var dog visse begrænsninger ved vores materialevalg, eftersom det stillede store krav til brugernes forestillings- og forståelsesevne. Problematikken bestod i, at der var et stort spring fra pap til et digitalt interface.

Advertisements

One response to “#5: Mock-up & brugertests

  1. Pingback: #7: Proof of concept | Enlighten Aarhus·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s