#6: Mock-up test på location

Vores location-mock-up bestod af en stor flyttekasse, der skulle fungere som afgrænsning af det urbane rum. Vi havde skåret flyttekassen til, således at brugerne kunne træde et skridt ind i kassen, for derefter at interagere med den digitale mock-up af interfacet. Den digitale mock-up af interfacet bestod af en iPad klistret fast på bunden af flyttekassen. iPad’en afviklede interfacet, hvor tweets med mere, var synlige på skærmen. Interfacet på iPad’en var funktionsdygtigt og brugerne kunne derfor interagere digitalt med konceptet. Ved de brugertests vi udførte, interagerede brugerne med interfacet og klikkede rundt blandt de forskellige tweets. Vi havde valgt at gøre det eksplicit at skærmen var interaktionsbaseret. Derfor havde vi øverst i vores interface skrevet: “Touch a tweet to get directions or reply”. Nedenunder havde vi yderligere forklaret konceptet på én linje: “Locals helping tourists in Aarhus”. Brugerne kunne interagere med flere lag af interfacet. Knapperne til hvert tweet samt reply og print-kort knappen var ligeledes modtagelige for interaktion. Ved et tryk på print-knappen havde vi forberedt en fysisk udgave af et lille kort. Vi havde optegnet et kort på en bonrulle, for at symbolisere Little Printer (BERG Cloud) som vi havde indtænkt i vores mock-up. Vi havde ligeledes indlejret lyd-feedback ved “svar” og “print” knapperne for at sikre en feedback til brugeren. (Normann, 1990, s. 27)

Photo 01-01-13 17.04.20

Vi udførte fem brugertests og alle fem brugere fandt det interessant med en afgrænsning af det offentlige rum. Der var dog flere punkter, som brugerne havde forslag til at ændre:

1) Det er vigtigt at vi er opmærksomme på udformningen af kuplen. Flere af brugerne gav forslag til en mere oval form, samt en større kuppel der muliggjorde plads til mere end én person af gangen. Disse forslag havde vi selv indtænkt i konceptet, men begrænsninger med materialer (flyttekassen) muliggjorde ikke et større “rum”. Det var dog interessant at få vores egne tanker bekræftet af brugerne.

2) Brugerne forstod vores UI men havde en række forslag til ændringer eller tilføjelser. En af brugerne foreslog, at systemet kunne inddele tweets i kategorier. På den måde kunne man trykke på et “koncert-ikon” og herefter få visualiseret alle musik- og koncertrelaterede tweets i Aarhus. Denne idé kunne videreføres til f.eks. gadekunstnere, streetart, fredagsbarer et cetera.

3) Det analoge element, det udprintede kort, var brugerne begejstrede for. De syntes det fungerede godt, at de fik noget med fra EnlightenAarhus, som kunne bruges til at finde vej. En af brugerne påpegede dog, at rutevejledningen kun fungerede, hvis brugeren bevægede sig direkte fra EnlightenAarhus og hen til locationen, fx spillestedet Train. Valgte man først at bevæge sig rundt i Aarhus kunne rutevejledningen ikke benyttes. Af samme årsag valgte vi, at inkludere et oversigtskort på det udprintede kort.

Design insights: vanskeligheder ved mock-up tests på location

Vores brugertests gav os flere interessante vinkler på vores koncept, blandt andet en bekræftelse af kuplens form og størrelse. I forhold til metoden havde vi dog flere udfordringer. For det første, var det svært for brugerne at forestille sig konceptet når de blev præsenteret for en papkasse, gaffatape og iPad. Vi havde mulighed for, at forklare brugerne de overordnede tanker omkring konceptet, men vi ville samtidig ikke påvirke brugerne forståelse for meget på forhånd. Det var en udfordring at finde balancen mellem et forklarende, fælles sprogspil og deltagernes egne tanker og interaktion. Vi var derfor opmærksomme på, at vores rolle som playmaker ikke skulle være for dominerende inden mock-up testene. (Ehn & Kyng, 1991, s. 177) Omvendt mente vi, at det var nødvendigt med forklaring idet der er langt fra en papkasse til forestillingen om digitale kupler placeret på Store Torv. På trods af dette paradoks, bidrog metoden alligevel med perspektiver på konceptet som vi ikke havde tænkt på. Derfor var denne interaktion med brugerne vigtig, idet deres inputs kunne være med til at forme koncept i en mere brugsvenlig og hensigtsmæssig retning. Helt konkret medførte mock-up-testen interface-idéer, bekræftelse af kuppelformen samt en positiv tilkendegivelse overfor det analoge element i form af udprintede kort.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s