#3: Konceptudvikling & værdier

Efter workshoppen arbejdede vi konceptorienteret med de værdier, som brugernes koncepter indeholdte. Brugerne til workshoppen nævnte alle, at motivationen for at rejse var, at opleve noget anderledes, som oftest var særligt for destinationen. Derfor var vi særligt interesserede i, at udarbejde et koncept, som kunne understøtte kontakten mellem turister og lokale, og dermed skabe følelsen af en autentisk oplevelse for turisterne.

Vi udarbejdede derfor, i første omgang, et koncept, som grundlæggende skulle synliggøre turisternes ønsker og behov, hvorefter de lokale i Aarhus skulle hjælpe turisterne med dette. Konceptet tog udgangspunkt i en LED-facade, hvor turisterne kunne udvælge deres behov blandt prædefinerede kategorier, eksempelvis et spise- eller spillested. Når turisterne angav et ønske blev dette synligt på LED-facaden, hvorefter turisterne skulle placere sig på en tilhørende bænk. Idéen var, at lokale i Aarhus efterfølgende skulle reagere på det synlige behov fra turisterne og tilbyde deres hjælp. Teknologien skulle dermed skabe social interaktion mellem turister og lokale i Aarhus.

Photo 01-01-13 16.45.32

Dette koncept medførte dog en række problemstillinger, som vi var tvunget til at overveje. Blandt andet var vi nødt til at tage hensyn til, om turisterne ville føle sig udstillet mens de brugte installationen og ventede på hjælp (Dalsgaard & Koefoed, 2008). Yderligere var vi usikre på om aarhusianerne ville reagere på turisternes ønsker og hjælpe dem videre. Derudover var manglende aktivitet og kedsomhed, mens turisterne ventede på hjælp en potentiel problemstilling.

Disse mulige problemstillinger arbejdede vi efterfølgende videre med. Vi kom frem til, at konceptet skulle drejes i en mere café-lignende retning, så turisterne ikke ville føle sig udstillede. Derfor indtænkte vi interaktive borde, som en forlængelse af LED-facaden. Dette skulle give turisterne en mulighed at spørge om hjælp uden at være til udstilling for de forbipasserende. Derudover kunne de interaktive borde muligvis indeholde elementer, som kunne gøre turisternes ventetid sjovere i form af spil eller lignende. Konceptet var dog stadig afhængig af, at aarhusianerne var villige til at tage initiativ til social interaktion med turisterne. Dette blev vi nødt til at teste på projektets location. Denne test af interaktionspotentiale vil blive beskrevet i næste indlæg.

Design insights: Konceptudvikling på baggrund af værdier

At vi udarbejdede vores koncept på baggrund af værdierne fra workshoppen, gav os et udgangspunkt for konceptets formål. At skulle udarbejde et konkret, fysisk koncept ud fra en værdi kan dog være vanskeligt, i det værdien i sig selv ikke indeholder en entydig designløsning. Arbejdet med værdier tvang os derfor til at tænke udover velkendte teknologier, for derimod først og fremmest at tænke på konceptets virke i konteksten og den sociale interaktion mellem lokale og turister.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s