#2: Baggrund for konceptudvikling

For at nærme os et koncept, besluttede vi os for at opstille en række constraints (Biskjaer et al., 2011) for os selv. Vi blev inspireret til at gøre dette ud fra gæsteforelæsningen med Michael Mose Biskjær. Til denne forelæsning blev det tydeligt for os, at det var gavnligt at finde sit sweet spot mellem mængden af constraints i forhold til kreativiteten (ibid.). Vi skabte i fællesskab følgende fem constraints, som vi ville forsøge at arbejde med i konceptudviklingen.

  • vi må ikke tænke teknologi over interaktion
  • vi skal fokusere på (turist) oplevelsen af konceptet
  • vi må ikke sætte strøm til en eksisterende løsning
  • konceptet skal være sjovt for brugerne
  • vi skal have fokus på den sociale interaktion

Ud fra de opsatte constraints skabte vi gennem en brainstorm tre koncepter, som havde fokus på turistoplevelsen i Aarhus. En nærmere beskrivelse af disse kan findes her. Ud fra det nye fokus i vores designproces, besluttede vi os for at afvikle en workshop, hvor vi fik seks potentielle brugere til at udvikle koncepter. Workshoppen tog udgangspunkt i Dalsgaard og Halskovs Inspiration Card Workshop med nogle ændringer, der sikrede en tilpasning til projektets specifikke behov (Halskov & Dalsgaard, 2006, s. 3-5). Helt konkret, satte vi deltagerne til at sidde individuelt i tre minutter, hvor de skulle sætte forskellige værdier på et stykke karton, som skulle vise den optimale ferieoplevelse for dem. Disse værdier kunne, for eksempel, være romantik, adventure, afslapning et cetera. Herefter skulle de i fællesskab tilføje forskellige teknologikort på oplevelsen, som skulle forbedre og understøtte denne oplevelse. Vi havde bevidst valgt først at tilføje teknologikort til sidst, for at sikre at oplevelsen var i fokus. Vi valgte undervejs i workshoppen at fjerne nogle teknologikort (tablets og smartphones), da folk var hurtige til at bruge disse. Da vi fjernede dem, fik vi folk til at tænke i mere kreative baner, hvilket kan ses som en reflection in action i Schöns termer (Schön, 1987, s. 26). Til slut fik vi dem til at diskutere værdier ud fra vores tre koncepter.

Photo 01-01-13 16.41.57

Vi fik rigtig mange inputs fra workshoppen, som fik stor indflydelse på den videre designproces. Vi fik fem forskellige koncepter ud af sessionen, hvor det dog ikke var alle koncepter der var lige anvendelige ift. vores forudgående designproces. Vi valgte derfor at nedkoge værdierne fra de udvalgte koncepter, til universelle værdier for hvad brugerne ønskede, og dermed præsenterede et sammenkog af alle koncepterne. Disse byggede på værdier omkring autentiske turistoplevelser, kontakt til de lokale, fortællinger om stedet og samvær med andre.  Målet med workshoppen var at skabe et tredje rum mellem os og brugerne, hvilket i høj grad lykkedes, da vi fik forståelse for brugernes ønsker og behov. (Muller, 2002, s. 4)

Design insights: Workshoppens betydning for processen

Workshoppen var et springbræt for vores videre designproces, da vi blev bekræftet i mange af vores antagelser og samtidig fik mange nye idéer. Særligt viste brugen af constraints at fungere godt, da det medførte kreativ tænkning hos brugerne. Kerneværdierne fra workshoppen var gennemgående for vores designproces.

Advertisements

One response to “#2: Baggrund for konceptudvikling

  1. Pingback: #7: Proof of concept | Enlighten Aarhus·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s